ZROZUMIENIE POGLĄDÓW

Zrozumienie tych uwewnętrznio- nych poglądów (…) ma zasadnicze znaczenie dla przystosowywania się do innych kultur” (Brislin i in. 1986, s. 41).Nauczyciele powinni być także świadomi źródeł odmienności kulturo­wych, owych podstawowych przyczyn kryjących się za uzewnętrznianymi różnicami w kulturach. Jedną z nich jest sposób, w jaki ludzie w zależności od kultury kategoryzują i rozróżniają informacje. Innymi słowy, rozamite są drogi grupowania informacji i manipulowania nimi. Prostego przykładu do­starcza nam porównanie języków. W angielskim istnieją dwa czasowniki: „lubić” (to like) i „kochać” (to love), we francuskim odpowiada im jedno słowo — aimer, po polsku I like tłumaczymy jako „lubić” lub „podoba mi się”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone