ZESPOŁOWA STRUKTURA

Zespołowa struktura dydaktyczna celu. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy uczniowie uświadamiają sobie, że mogą osiągnąć swój cel pod tym tylko warunkiem, że inni uczniowie, z którymi są powiązani, mogą osiągnąć własne cele. (…) Przy takiej strukturze konieczne jest koordynowa­nie czynności niezbędnych, by osiągnąć wspólny cel.Rywalizacyjna struktura dydaktyczna celu. Mamy z nią do czynie­nia wtedy, gdy uczniowie uświadamiają sobie, że mogą osiągnąć swój cel pod tym tylko warunkiem, że inni uczniowie, z którymi są powiązani, nie zdołają osiągnąć własnych celów.Indywidualistyczna struktura dydaktyczna celu. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy osiągnięcie celu przez pojedynczego ucznia nie jest połączone z osiągnięciem celów przez innych uczniów; to, czy uczeń osiąga swój cel, czy nie, nie ma wpływu na to, czy inni uczniowie osiągną własne cele. (…) Zwykle w sytuacji wyodrębnienia między uczniami nie zachodzą interakcje”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone