ZDARZENIA W KLASIE

Nieprzewidywalność. Zdarzenia w klasie często przyjmują niespodzie­wany obrót. Ciągle coś przeszkadza i odrywa od normalnej pracy. Co więcej, zdarzenia następują jednocześnie. Trudno zatem przewidzieć, jak potoczą się sprawy właśnie tego dnia, w tej właśnie klasie.Jawność. Klasa jest miejscem publicznym, a świadkami zdarzeń — tych zwłaszcza, w których uczestniczy nauczyciel — są uczniowie.Przeszłość. Przez pięć dni w tygodniu w ciągu wielu miesięcy ucznio­wie spotykają się w swojej klasie, narasta zatem zasób ich wspólnych do­świadczeń, zwyczaje i normy. To, co zdarzy się na początku roku, często wpływa na dalszy bieg spraw. Pewne znaczenie mają tu także okresowe zmiany i dochodzenie nowych członków grupy.Sześć cech wskazanych przez Doyle’a oddziałuje bezpośrednio na środo­wisko klasy i kształtuje zachowanie zarówno nauczycieli, jak i uczniów. W innym miejscu wykażemy, że na niektóre z tych właściwości nauczyciel może wpływać, na inne zaś nie, a przynajmniej nie przychodzi mu to łatwo.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone