ZBIOROWE UJĘCIE

Ponadto zbiorowe ujęcie ludzkiego dorobku, dążeń i myśli, rozumiane jak „mani­festacja ducha epoki”, kryje w sobie niebezpieczeństwo nadmiernej dominacji funkcji symbolizowania. Funkcja architektury polegająca na wyrażeniu „wielkości epoki” łatwo popada w konflikt z funkcją zaspokajania konkretnych, wynikających z prze­znaczenia budynku, potrzeb użytkowników) —zjawisko określone u nas mianem „fasadowości”. Szkoła „skóry I kości”, której pierwotnym celem było przezwycię­żenie wszelkiego formalizmu, wyszła podobnie jak wiele Innych poza przyjęte pier­wotnie założenia funkcjonalizmu I nie uniknęła —jak się zdaje — nowego niebezpie- 50    czeństwa—formalizmu „wielkiej formy”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone