ZALETY ESTETYCZNE

Podobnie dadzą się wyjaśnić zalety estetyczne Innych mostów, w tej liczbie także stalowych. W przeciwieństwie do budowli, gdzie nagromadzenie elementów kon­strukcyjnych sprzyja wrażeniu monotonii i gmatwaniny, funkcja mostu narzuca często układy zwarte, spoiste, dające obraz spójności i pracy konstrukcji. Znaczna nieraz rozpiętość mostu — l co za tym idzie przenoszenie dużych sił—wzmaga tym bardziej ekspresję plastyczną. Sprzyjającą okolicznością może być także korzystne pod wzglę­dem widoczności położenie mostu i otoczenie o znacznych walorach krajobrazowych. Innym interesującym przykładem budowli wyróżniających się samoistną ekspresją struktury są hale o dużych rozpiętościach. Znaczna rozpiętość i cylindryczny prze­krój) sprzyja syntetycznemu, spoistemu zorganizowaniu przestrzeni l budzi pozy­tywne wrażenie. Nie dotyczy to natomiast hal o płaskich przekryciach kratowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone