ZAKWESTIONOWANE BADANIA

Badania zostały zakwestionowane ze względu na uchybienia metodologi­czne (Elrophy, Good 1974; Claiborn 1969), mimo to wzbudziły zainteresowa­nie społeczności naukowej. W ciągu następnych dwudziestu lat badań udo­wodniono, że chociaż wpływ oczekiwań nauczycieli na osiągnięcia uczniów nie jest tak bezpośredni, jak sugerowała książka Rosenthala i Jacobson, to jednak rzeczywiście istnieje.Oczekiwania nauczycieli żywione wobec pojedynczych uczniów i wobec całych klas w istocie oddziałują na interakcje i stosunki nauczyciela z ucznia­mi, a w pewnych przypadkach na rezultaty uczenia się. Zasadniczo wiemy tyle, że oczekiwania nauczyciela wywołują pewien cykl zachowań zarówno samego nauczyciela, jak i uczniów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone