ZAINTERESOWANIE BADACZY

Dziew­częta unikały kącików przeznaczonych na zabawy i naukę o przyrodzie, a w ośrodku przeznaczonym na czytanie dzieci zachowywały się niewła­ściwie. Zmieniając rozmieszczenie sprzętów, na przykład zostawiając więcej miejsca w kąciku przyrodniczym, badacze zdołali wpłynąć na dokonywanie przez uczniów wyboru ośrodka. Rozmaici badacze interesowali się rozmieszczeniem ławek i uczniów wed­ług określonego schematu, na przykład koliście, w podkowę i tradycyjnie — w rzędy. Dla niektórych czynności dydaktycznych układ kolisty okazał się bardzo użyteczny. Na przykład jedno z badań pokazało, że kiedy uczniowie tłoczą się przy nauczycielu w czasie głośnego czytania opowiadań, uważają mniej niż wtedy, gdy półkolem otaczają nauczyciela (Krantz, Risley 1972). Z późniejszych badań zespołu Petera Rosenfielda (1985) wynika, że układ kolisty wzmaga interakcje podczas dyskusji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone