WYPOWIADANIE MYŚLI

Mogą okazać się biegli w wypowiadaniu swoich myśli, rysowaniu, majsterkowaniu oraz mieć rozwinięte zdolności wizualne i przestrzenne lub inne. Ustaliwszy to, nauczyciel publicznie i wyraźnie zwraca uwagę klasy na specjalne kompeten­cje uczniów o niskim statusie.Kolejny czynnik występujący na każdej lekcji to ocena wyników naucza­ni;. Jak wykazaliśmy, często za pośrednictwem testów standaryzowanych, a także nauczycielskich do procesu dydaktycznego wkradają się uprzedzenia. Nauczyciele powinni korzystać z rozmaitych metod oceniania: sprawdzianów pisemnych i ustnych, wypracowań, projektów, obserwacji itd., obejmując nimi różne kategorie wyników nauczania: zapamiętanie, zrozumienie, zasto­sowanie, analizę, syntezę i  wartościowanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone