WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI

Kontaktując się z ludźmi, odbieramy pewne wrażenia, na których opiera­my nasze postępowanie. Tak dzieje się w klasie i poza nią. Zadaniem nauczyciela w klasie jest, oczywiście, opanować sposoby unikania oczekiwań negatywnych, a umacniania pozytywnych. Poniższe wskazówki mogą pomóc osiągnąć ten cel.Pamiętaj, że obowiązkiem nauczyciela jest nauczać wszystkich uczniów i okazywać wiarę w ich możliwości. Te pozytywne przekonania przekazu] uczniom.Ostrożnie korzystaj z informacji uzyskanych od innych nauczycieli i zawartych w dokumentach ucznia.W trakcie dyskusji staraj się zapewnić wszystkim uczniom tyle samo czasu na wypowiedzenie się. Systematycznie kontroluj częstość i charakter interakcji słownych z uczniami dobrymi i słabymi; członkami różnych grup etnicznych; chłop­cami i dziewczętami; uczniami zwykłymi i tymi o specjalnych potrzebach. W celu uzyskania obiektywnych danych skorzystaj z pomocy innej osoby; niech zaobserwuje i zanotuje interakcje na twoich lekcjach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone