WPROWADZANIE ZMIAN DO PROGRAMU

Będą też wprowadzać zmiany do programu nauczania, aby uwzględniały jak należy wkład wszystkich kultur w to, co składa się na nowoczesne społeczeństwo. Na koniec trzeba spojrzeć na edu­kację wielokulturową z perspektywy całej szkoły. We wszystkich klasach, na wszystkich poziomach i na wszystkich lekcjach trzeba konsekwentnie zmie­rzać do celu, którym są dobre stosunki międzyludzkie i redukcja uprzedzeń.O     ile dwa poprzednie sposoby prowadzenia edukacji wielokulturowej podkreślały metody nauczania, o tyle ten kładzie nacisk na zmiany pro­gramowe. Jego zwolennicy uważają, że poglądy na to, co tworzy dominującą kulturę, powinny ulec poszerzeniu tak, aby objąć także elementy pochodzące z kultur grupowych; uważają, że kultura głównego nurtu nie oddaje sprawie­dliwości kulturom grupowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone