WPŁYW NA WŁAŚCIWOŚCI

Nauczyciel może zmieniać pewne właściwości klasy, na inne zaś nie ma wpływu. Nie ulegają łatwo wpływowi nauczyciela takie cechy, jak wielo­wymiarowość i gwałtowność. W znacznie większym stopniu nauczyciel roz­ciąga kontrolę nad procesami społecznymi i strukturami społeczno-dydak- tycznymi.Badania nad środowiskiem społecznym klasy pokazują, że nauczyciel, kształtując procesy i struktury, wpływa na motywację i uczenie się uczniów. Badania wykazały także ważną zależność między zachowaniem nauczycie­la, zaangażowaniem ucznia i uczeniem się. Ogólnie — uczniowie reagują korzystniej i wytrwałej pracują w klasach kierowanych demokratycznie niż w klasach kierowanych autorytarnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone