WŁASNY STYL NAUCZANIA

Następnie trzeba się zastanowić nad własnym stylem nauczania. Czy chcesz widzieć naraz wszystkich uczniów? Czy przewidujesz zajęcia w małych grupach? W kącikach (ośrodkach) przedmiotowych? Może głównie będziesz wykładać i prowadzić pogadanki?Rozmieszczenie mebli powinno być funkcjonalne i zmieniać się zależnie od potrzeb. Najczęściej stosuje się trzy rodzaje konfiguracji mebli:Rzędy. To tradycyjny sposób. Nie tak jeszcze dawno, a w niektórych szkołach do dziś, ławki mocowano w rzędach do podłogi. Taki układ naj­lepiej pasuje do sytuacji, w której uwaga uczniów ma być skierowana w jed­ną stronę, na przykład na nauczyciela prowadzącego wykład czy pogadankę albo czuwającego nad pracą indywidualną. Wariantem takiego układu jest ustawienie horyzontalne ławek w płytkie rzędy, tak żeby zbliżyć uczniów do stolika nauczyciela i, na przykład, ułatwić im obserwowanie pokazu lub doświadczenia. Żaden z tych wariantów nie sprzyja dyskusji lub pracy w ma­łych grupach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone