WIELOWYMIAROWOŚĆ

Między innymi Walter Doyle (1979; 1980; 1986) zbadał i opisał naturę klasy jako grupy społecznej. Proponuje on, aby spojrzeć na klasę jako na system ekologiczny, którego rezydenci (nauczyciel i uczniowie) wchodzą w interakcje ze swoim środowiskiem (klasą). Według Doyle’a taki system ekologiczny ma pewne cechy społeczne, które kształtują zachowanie bez względu na to, jaką postać organizacyjną nadano uczeniu się i jakie sposoby nauczania stosuje nauczyciel. Doyle (1986, s. 394—395) poddaje pod roz­wagę sześć cech: Wielowymiarowość. Klasa to zatłoczone pomieszczenie, w którym wielu ludzi z własnymi upodobaniami i zdolnościami współzawodniczy o ja­kieś dobra. Trzeba zaplanować i zgrać wiele czynności. Na przykład trzeba gromadzić dane, utrzymać się w harmonogramie, dostarczyć materiałów, zebrać i ocenić prace uczniów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone