WARTOŚCI PLASTYCZNE

Zwolennicy „konstruktywizmu”, zwłaszcza konstruktorzy, podzielają pogląd, iż piękno architektury nowoczesnej jest samoistnym rezultatem bezbłędnych rozwiązań technicznych. W myśl tego poglądu nowy styl narodził się przede wszystkim j^ko rezultat technicznych zdobyczy budownictwa. Budowniczowie zakładów przemysło­wych, stalowych mostów itp. kierowali się jedynie zasadami racjonalności, użytecz­ności I ekonomii. Niemniej właśnie w tych realizacjach, mimo iż nie leżało to w zasa­dzie w intencjach twórców, pojawiły się nie znane uprzednio wartości plastyczne. Najbardziej znanym i powtarzanym już jako anegdota przykładem jest historia  hangaru w Orły. Obiekt ten, w odróżnieniu od niedocenianych przez współczesnych i długo oczekujących uznania Wieży Eiffla i Pałacu Kryształowego, od razu był podziwiany podniesiony do rangi architektury, mimo że tego rodzaju osiągnięcie nie było zamie­rzeniem twórcy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone