W ZWIĄZKU Z POTRZEBAMI

Pokazali oni, w jaki sposób związki między potrzebami jednostki i warunkami środowiskowymi stają się kluczem do wyjaśnienia zachowania ludzi. Do koncepcji Lewina odwołali się Getzels i Thelen (1960), tworząc konstrukcję teoretyczną, która wyjaśnia, co dzieje się w klasie. Mówiąc ogólnie, opisali oni następujące właściwości grupy klasowej: 1) jest to grupa stworzona w celu uczenia się; 2) jest to grupa, do której dobierano osoby w większości przypadkowo; od osób tych wymaga się, aby zostały członkami grupy; 3) jest to grupa, której na mocy prawa przewodzi jeden jej członek — nauczyciel. Zakładali, że zrozumienie zależności występujących w takim środowisku wymaga sprecyzowanej pod­stawy pojęciowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone