W ZALEŻNOŚCI OD CZYNNOŚCI

Struktura zadania dydaktycznego może być różna w zależności od tego, jakie czynności narzuca wybrana przez nauczyciela strategia albo model nauczania. W następnych rozdziałach pokażemy na przykład, że lekcje opar­te na wykładzie nakładają na uczniów zupełnie inne wymagania niż lekcje oparte na dyskusji w małych grupach. Podobnie czego innego wymaga się od uczniów w trakcie dyskusji, a czego innego w trakcie samodzielnej pracy. Podczas gdy pewne zadania dydaktyczne i wynikające z nich powinności nauczyciela i uczniów wywodzą się z samej natury czynności uczenia się, inne są osadzone w treści nauczania. Niekiedy to dziedzina wiedzy (pojęcia, struktura, metody dochodzenia do nowych informacji) różnicuje struktury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone