W WYŻSZYCH KLASACH

W wyższych klasach szkoły podstawowej pojęcie pluralizmu można zade­monstrować na lekcji, korzystając z wykresu słupkowego, za pomocą które­go uczniowie przedstawiają proporcje grup etnicznych w ich społeczności lokalnej. Pojęcie współzależności można włączyć do tematyki ekologicznej w klasach początkowych. Na lekcjach z przedmiotów społecznych w szkole średniej poświęconych prawu głosowania można zająć się pojęciem wyzysku.Posługując się metodą studium zjawiska wielokulturowości, nauczyciel powinien stwierdzić, które z listy pojęć są powiązane z materiałem przewidy­wanym do przerobienia. Następnie, kiedy pojawi się sposobność, niech wprowadzą stosowne pojęcia do planu lekcji. Plany takich lekcji powinny włączyć pojęcie wielokulturowości do zwykłych celów dydaktycznych oraz wyliczać materiały dydaktyczne i czynności służące osiągnięciu obu kategorii celów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone