W WIĘKSZOŚCI SZKÓŁ

Tak uzyskane informacje nauczyciel może spo­żytkować, planując zajęcia lub po to, żeby zademonstrować uczniom, jak ich sugestie wpłynęły na kształt danej lekcji lub na to, co mają zrobić.W większości szkół uczniowie szukają w grupach koleżeńskich zaspokoje­nia potrzeby afiliacji. Niestety, normy warunkujące przynależność do grupy koleżeńskiej są często sprzeczne z surowymi normami osiągnięć, jakie prag­nąłby widzieć nauczyciel. Znane są przypadki rywalizujących klik, które wyrzucają wiele dzieci poza nawias życia szkoły, zarówno jako uczniów, jak członków grupy koleżeńskiej. W grupach koleżeńskich występują też niekie­dy nonny, które każą nakładać sankcje grupowe na uczniów starających się dobrze uczyć.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone