UŁATWIENIE UCZNIOM

Nauczyciel może ułatwić uczniom radzenie sobie z trudnościami pierw­szego siadium, organizując lekcje zapoznawcze, podczas których uczniowie poznają swoje imiona i dowiadują się czegoś o kolegach. Kiedy do klasy przychodzi nowy uczeń, są potrzebne specjalne działania, aby doprowadzić do uznania go przez grupę. O technikach służących rozwiązywaniu kwestii panowania piszemy dalej, na stronach poświęconych ładowi w klasie. Wyjaś­niając uczniom cele i tłumacząc oczekiwania, jakim mają sprostać, możemy podnieść jednostkowe i grupowe aspiracje. Na koniec — najważniejszym pojedynczym czynnikiem, od którego zale­ży proces formowania się grupy i kształtowania środowiska sprzyjającego uczeniu się, jest pozytywne komunikowanie się i pozytywny dyskurs.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone