UKŁAD STRUKTUR

Klasę można postrzegać jako układ struktur formujących ją i ukfad obowiązków nałożonych na uczestników przez poszczególne lekcje. Tacy badacze, jak Gump (1967), Kounin (1970), a niedawno Doyle (1979) oraz Doyle i Carter (1984), wyrażają pogląd, że zachowanie w klasie jest od­powiedzią na struktury i wymagania środowiska klasowego. Z tego punktu widzenia należy zwrócić uwagę na rodzaje struktur istniejących w klasie oraz na czynności i zadania, które uczniowie mają wykonywać podczas lekcji — podstawowej jednostki nauczania. Rysunek pokazuje, że lekcje i składa­jące się na nie czynności mogą różnić się pod czterema istotnymi względami: naturą zadania dydaktycznego, strukturą uczestnictwa, strukturą stanowienia celów i strukturą nagradzania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone