UCZENIE SIĘ JĘZYKA

W ostatnich latach badania przyniosły wiele informacji o tym, jak opano­wywany jest język ojczysty i obcy, jakie jest zróżnicowanie językowe w Sta­nach Zjednoczonych i w jaki sposób pomagać uczniom nie mówiącym po angielsku uczyć się w szkole z powodzeniem. Jak wykazali lingwiści, kom­petencje komunikacyjne w jakimkolwiek języku to coś więcej niż znajomość fonetyki (wymowy), morfologii (budowy wyrazów), syntaktyki (składni) i le­ksyki (słownictwa). Trzeba jeszcze umieć konstruować wypowiedź wykracza­jącą poza pojedyncze zdanie, posługiwać się językiem odpowiednio do sytua­cji, stosować właściwe gesty i mimikę, znać normy regulujące posługiwanie się językiem w zależności od roli i pozycji społecznej, a na koniec korzystać z języka w celu przyswajania wiedzy naukowej (poznawcza biegłość językowa).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone