TERMINOLOGIA

Dla uzyskania bardziej syntetycznej  wiedzy o architekturze należy wskazać jakąś Inną zasadę klasyfikacji, niż to ma miejsce ‚ np. u Richardsa czy Hitchcocka.Pewne propozycje, znajdujemy u Udo Kultermanna; Zdaniem tego autora historia -, całej nowoczesnej .architektury to ustawiczne dążenie do i,dematerializacji” afirmu- jącej ludzkie poczucie wolności. W żadnym z dotychczasowych stylów architekto- nicznych nie występowały tak silne efekty ruchu, toteż „rzeczywiście dynamiczną” stała się architektura dopiero obecnie). Terminologia; jaką posługuje się Kultermann,-żywo przypomina tę, którą stosował; niegdyś Wolfflin, opisując architekturę baroku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone