SYSTEMATYCZNA KONTROLA

Systematycznie kontroluj charakter interakcji niewerbalnych z ucznia­mi z wyliczonych grup. Nagranie lekcji na taśmie magnetowidowej pozwoli ci wejrzeć w subtelności zachowania niewerbalnego.Jeśli posługujesz się grupową formą nauczania, zadbaj, żeby grupy były elastyczne i gotowe do zmian. Przyglądaj się członkom grup i nie przypisuj na stałe uczniów do słabych lub dobrych grup.Bądź uczciwy i konsekwentny w swoim sposobie oceniania pracy uczniów. Sprawdziany wymagające oceny subiektywnej, jak wypracowania, skontroluj czasami pod kątem efektu utrwalonych oczekiwań. Weź pracę ucznia, któremu zwykle stawiasz szóstki, i podyskutuj sam z sobą, czy nie należałoby postawić mu trójki. I odwrotnie, weź pracę ocenioną na trójkę i sprawdź, czy nie odpowiedniejsza byłaby szóstka.Dąż do konsekwentnego i uczciwego rozdzielania nagród i przywile­jów uczniom dobrym i słabym, uczniom z różnych grup etnicznych, chłop­com i dziewczętom, uczniom zwykłym i uczniom o specjalnych potrzebach.Dowiedz się, czy zdaniem uczniów traktujesz ich bezstronnie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone