STOSOWANA STRUKTURA

Można stosować zespoło­wą lub indywidualizującą strukturę zadania i nagród. Lekcje mogą być mniej albo bardziej konkretne lub abstrakcyjne, formalne lub nieformalne, ukie­runkowane na uczenie się kontekstowe lub poza kontekstem. Planowanie i prowadzenie lekcji powinno wykorzystywać istniejące już możliwości uczniów. Jest to szczególnie istotne w przypadku uczniów o spe­cjalnych potrzebach lub odmiennych kulturowo, którym pozostali koledzy przypisują niższą pozycję. Nauczyciele mogą skorzystać wówczas z techniki zwanej ustalaniem kompetencji uczniów o niższym statusie (Lotan, Benton 1990). Aby ustalić kompetencje, nauczyciel najpierw obserwuje uważnie uczniów podczas pracy nad rozmaitymi zadaniami, a następnie określa, jakimi szczególnymi, korzystnymi cechami oni się odznaczają.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone