STADIUM ZJAWISKA

Trzecia metoda to studium zjawiska wielokulturowości. Metoda ta pole­ga na włączeniu do lekcji szeregu pojęć związanych z pluralizmem kulturo­wym. Pewien zespół nauczycieli wyróżnił takie oto kluczowe pojęcia w zjawi­sku wielokulturowości: „1. Indywidualność. Chodzi tu o cechy osobowe właściwe danej jednostce, odróżniające ją od innych. Szacunek dla czyjejś indywidualności kształtuje pozytywną postawę wobec siebie i wobec innych.Wzory kulturowe. Wspólne elementy, takie jak wartości, normy, wie­rzenia, obyczaje i rytuały jednoczące grupę i odróżniające ją od innych grup.Podstawy istnienia. Podstawowe potrzeby wspólne wszystkim lu­dziom: odżywianie się, ubiór, schronienie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone