SPRĘŻENIE ZWROTNE

Kiedy odwołujemy się do zainteresowań uczniów z zamiarem podniesie­nia ich motywacji, musimy liczyć się z dwoma niebezpieczeństwami. Pierw­sze: jeżeli ubarwiamy materiał, możemy odciągnąć uczniów od uczenia się. (Będzie mowa o tym w rozdziale 8.) Drugie: skoro uczenie się nowych tematów rozwija zainteresowania uczniów, to dostarczając wyłącznie wiado­mości, którymi już są zainteresowani, utrudniamy powstanie nowych zainte­resowań.Sprzężenie zwrotne. Otrzymanie informacji zwrotnej o wyniku działania jest piątym czynnikiem motywacyjnym opisanym przez Hunter (1982). Infor­macje zwrotne dotyczące zarówno tego, co uczeń powinien poprawić, jak i tego, co wykonuje dobrze. Sprzężenie zwrotne to coś więcej niż oceny wystawiane na świadectwach co sześć lub co dziewięć tygodni; musi na­stępować szybciej i dotyczyć szczegółów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone