SPRAWDZONE STRATEGIE

Nauczyciele mogą korzystać z wielu dobrze sprawdzonych strategii, które pomogą wszystkim uczniom osiągnąć cele uczenia się. Kilkakrotnie wspomi­naliśmy ouczeniu się we współpracy; rozmaite odmiany tej metody są opisane . Badania przekonują, że metoda ta znacząco wpływa na polepszenie wyników nauczania, zachowania prospołeczne, zdol­ności rozwiązywania problemów i wewnątrzgrupową akceptację. Spokrew­niona z tą metodą metoda nauczania wzajemnego, kiedy to uczniowie ucząc się nawzajem, doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem, okalała się szczególnie skuteczna w przypadku uczniów mających zaburzony proces uczenia się (Palincsar, Brown 1984).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone