SPOSÓB WYKORZYSTANIA PRZESTRZENI

Sposób wykorzystania przestrzeni wpływa na klimat uczenia się, na dia- og i komunikowanie się, wywołuje ważkie poznawcze i emocjonalne skutki.Rozmieszczenie ławek również wpływa na sposób porozumiewania się i na zachowanie uczniów w klasie. Uczniowie siedzący w „strefie aktywno­ści (pośrodku i z przodu klasy) zwykle bardziej przyciągają uwagę nauczy­ciela niz uczniowie siedzący gdzie indziej. Ustawienie ławek w rzędy, najbar­dziej tradycyjne, najlepiej odpowiada lekcjom, na których uwaga uczniów powinna byc skierowana w jedną stronę. Takie rozmieszczenie sprzyjać może wyłączaniu się uczniów z lekcji. Ustawienie ławek w koło bardziej zachęca do aktywności, ale może prowadzić do wykonywania czynności nie związa­nych z pracą nad materiałem nauczania. Ustawienie ławek w segmenty ułatwia pracę w małych grupach i wzmaga aktywność, ale może spowodo­wać zakłócenia ładu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone