SPÓR O DOMINACJĘ

Konsekwentnie rozwijając tę myśl, można by więc dojść do skrajnego wniosku, że działalność artystyczna mająca na celu walory plastyczne—w budownictwie jest zbędna.  Oszczędność środków wyrazu, dynamizm; ekspresja itp. cechy charakterystyczne no­woczesnej architektury występują nie tylko w architekturze, lecz także w pozostałych sztukach współczesnych. Wielu autorów, zwłaszcza historyków i teoretyków sztuki, wskazując na powszechny charakter cech nowej sztuki wyklucza ich czysto tech­niczny rodowód i sądzi, że nie technika, a myśl artystyczna zrodziła nowy styl. Spór o    dominację techniki lub myśli artystycznej w rozwoju nowoczesnej architektury Jest trudny do rozstrzygnięcia, a jeżeli dziedziny te traktować jako oderwane— jałowy. Rozwój techniki, prowadząc do przekształcenia naturalnego otoczenia i powstawania nowych form, przyczynia się do ewolucji smaku estetycznego i prądów artystycznych. Nie jest wszakże wyłączną przyczyną ich zmian.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone