SPOŁECZNY REKONSTRUKCJONIZM

Wszystkie wymienione dotąd sposoby edukacji wielokulturowej zmierzały do ukształtowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, dopiero jednak ten ostatni sposób stawia sobie taki cel otwarcie i bezpośrednio. Zadaniem edukacji wielokulturowej ma być, zgodnie z tym stanowiskiem, wyposażenie uczniów w możliwości poddania krytycznej ocenie stratyfikacji społecznej i zmieniania jej na sprawiedliwszą. W konstruowaniu programów i naucza­niu stosuje się wiele ze wskazanych wyżej rozwiązań: uczenie się we współ­pracy, włączanie do programów treści pochodzących z kultury rozmaitych grup, eliminowanie stereotypów i uprzedzeń, wykorzystywanie indywidual­nych stylów uczenia się, praca w skali całej szkoły.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone