SPOJRZENIE NA KLASĘ SZKOLNĄ

Na klasę szkolną można patrzeć jak na system społeczny i ekologiczny, który zawiera indywidualne potrzeby i motywy, role instytucjonalne oraz związki pomiędzy potrzebami członków grupy a normami grupowymi i jed­nocześnie wpływa na nie.Środowisko sprzyjające uczeniu się cechuje ogólny klimat, w którym uczniowie przejawiają pozytywny stosunek do siebie i do kolegów; potrzeby uczniów są zaspokajane w taki sposób, że wytrwale wykonują oni zadania dydaktyczne i współpracują z nauczycielem; uczniowie pragną opanować umiejętności kontaktu interpersonalnego i nauczyć się żyć w grupie.Cztery ważne wyróżniki klasy jako społeczności pozwalają zrozumieć ją lepiej: klimat społeczny klasy, cechy społeczne klasy, procesy społeczne w klasie i struktury społeczno-dydaktyczne klasy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone