SPECJALNE POTRZEBY

W szkolnictwie publicznym problem dzieci o specjalnych potrzebach rozwiązywany jest za pomocą nauczania integrującego (mainstreaming), to znaczy możliwie pełnego włączania takich dzieci w główny nurt organizacyj­ny i programowy szkoły. Od strony prawnej nauczanie integrujące powołała do życia w 1975 roku „Ustawa o dostępie do oświaty dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych”. Uchwalenie „Ustawy” było reakcją na nierówny dostęp do oświaty i dyskryminację w tym zakresie dzieci niepełnosprawnych. Na niektórych terenach dzieci niepełnosprawnych ze względu na ich specjalne potrzeby nie przyjmowano do normalnych szkół. Ustawa miała na celu zagwarantować bezpłatne nauczanie wszystkim dzieciom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone