ŚCISŁE ROZUMIENIE EDUKACJI WIELOKULTUROWEJ

Ten sposób odnosi się do najlepiej znanej formy edukacji wielokulturo­wej, 2godnej z definicją uznawaną przez większość czołowych znawców zaga­dnienia. Głównym celem jest zagwarantowanie wszystkim grupom identycz­nej aprobaty i równych szans społecznych. Zróżnicowanie kulturowe jest uznawane za zjawisko korzystne, nie zaś za słabość.Zalecane są programy ogólnoszkolne i zmiany w nauczaniu. Zakłada się, że dzięki odpowiednim metodom, choćby przenoszenia uczniów i nauczycieli z innych szkół, szkoły powinny odzwierciedlać zróżnicowanie kulturowe bez względu na to, czy sąsiedztwo szkoły jest, czy nie jest zróżnicowane. Naucza­nie powinno opierać się na wiedzy uprzedniej uczniów, wykorzystywać in­dywidualne style uczenia się, utrzymywać wysokie, ale realistyczne wymaga­nia i w szerokim zakresie stosować uczenie się we współpracy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone