RÓŻNICE W ZACHOWANIU

Stwierdzili natomiast różnice w zachowaniu uczniów. W klasach alternatywnych wyższa była frekwencja, większa spójność grupy i aktywność na lekcji, częściej też uczniowie przy­chodzili do swojego nauczyciela po lekcji. Badacze obserwowali takie ele­menty zachowania uczniów, jak: obecność na lekcji, uwaga, aktywne ucze­stniczenie, prawidłowości w poruszaniu się podczas lekcji, interakcje między uczniami, spójność grupy.Carol Weinstein (1977) zdołała wykazać, jak zmienia się zachowanie ucznia w pierwszej klasie w rezultacie zmian w otoczeniu fizycznym. W tej samej sali znajdowały się różne „kąciki” — ośrodki przystosowane do zajęć z poszczególnych przedmiotów. Nauczyciele i badacze postarali się, aby uczniowie nierównomiernie rozmieścili się w klasie, a więc żeby w niektórych miejscach było tłoczno, a inne były niedostatecznie wykorzystane.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone