ROZMIESZCZENIE ŁAWEK I UCZNIÓW

Istnieją dowody na to, że osobiste upodobania nauczyciela wpływają na to, jak rozmieszcza on stoliki i uczniów. Feitler, Weiner i Blumberg (1970) odkryli, że nauczyciele-praktykanci o silnej potrzebie sprawowania kontroli woleli uwidocznię swoją pozycję i sprawowanie kontroli, podczas gdy nau- czyciele-praktykanci o niewielkiej potrzebie kontrolowania wybierali taki układ, w którym mniej rzucali się w oczy.Chociaż sposób rozmieszczenia ławek i uczniów zdaje się wywoływać pewne rodzaje zachowania i postaw uczniów, żadne badania nie wykazały dotąd związku pomiędzy układem mebli w klasie a osiągnięciami uczniów. Na przykład Horowitz i Otto (1973) nie stwierdzili żadnych różnic w wyni­kach uczenia się w klasach umeblowanych tradycyjnie i w klasach alter­natywnych z ruchomymi ściankami działowymi i wygodnymi, dającymi się łatwo przemieszczać stolikami uczniowskimi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone