PRZYPISANIE DO KATEGORII

Przypisanie do kategorii upośledzenia wydaje się trwałe; dziecko raz skierowane do szkolnictwa specjalnego zostaje tam na stałe. Inni uczniowie często dokucza- : ją dzieciom uznanym za niepełnosprawne, a w wyniku tego cierpi ich po­czucie własnej wartości. Diagnozowanie zabiera dużo czasu, który z lepszym ^ pożytkiem można by przeznaczyć bezpośrednio na nauczanie. Na koniec — dysponujemy niewielu dobrze sprawdzonymi metodami nauczania dostoso­wanymi do poszczególnych kategorii upośledzenia, same zaś granice między . kategoriami są rozmyte. Nie istnieją na przykład żadne specjalne sposoby nauczania dzieci o lekkim stopniu upośledzenia umysłowego, które różniłyby się od tych, jakimi można by posłużyć się w przypadku dowolnych uczniów wykazujących trudności w nauce (Reynolds, Wang, Walberg 1987).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone