PRZENIKANIE PRZESTRZENI

Zjawisko,.dematerializacji*’, I związane z nim wrażenie napięcia oraz pozorną negację1 siły ciężkości wiąże przede wszystkim ż twórczością Maillarta— pioniera ‚ kierunku. intulcyjno-eksperymentalnego, kontynuowanego później przez Nerviego I CandelęKlasyfikacje dzieł architektury, zawarte w pracach S.Glediona, J. Joedicke i innych, nasuwają’pewneZastrzeżenia. Autorzy ci używają różnych terminów dla tych samych bądź bardzo podobnych zjawisk.-Z drugiej strony tym samym terminom przypo– rządkowują niekiedy różne zakresy przedmiotów.„Przenikanie przestrzeni” obudowanej z zewnętrzną, określenie dość ładnie brzmiące, wyraźnie nie zdaje egzaminu, jeśli traktuje się je jako wyróżnik klasyfikacyjny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone