PRZECIĘTNY BUDOWNICZY

Przeciętny budowniczy nie Interesował się dorobkiem Koła Wiedeń­skiego ani nie był poinformowany o strukturalizmie psychologicznym), toteż problem jednoczesnego niema! rozszerzania się i kurczenia wpływów „atomlzmu redukcyjnego” jest dość trudny do wyjaśnienia. Triumf tego systemu w samym budownictwie, jak i późniejsze wypieranie go przez systemy odmienne, można częściowo uzasadniać przemianami zachodzącymi wewnątrz samego budownictwa. W XIX i na początku XX wieku mosty stalowe, hale wystawowe  Itp. montowano najczęściej z elementów stosunkowo niewielkich głównie dlatego, że ówczesny przemysł metalurgiczny dostarczał wyrobów walcowanych o takich właśnie wymia­rach, a zresztą brak ciężkiego sprzętu budowlanego uniemożliwiałby montaż obiektów ‚ z większych elementów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone