PROCESY SPOŁECZNE W KLASIE

Zająwszy się stosunkami interpersonalnymi i dynamiką grupy, Richard i Patricia Schmuck (1975) podeszli nieco inaczej do środowiska społecznego klasy. Dla nich, podobnie jak dla Getzelsa i Thelena, istotne jest pojęcie klimatu klasy. Ich oryginalnym dorobkiem stała się natomiast definicja kli­matu społecznego oraz dostrzeżenie w procesach grupowych i interpersonal­nych ważnego czynnika kształtującego pozytywny klimat społeczny. Według ich definicji korzystny klimat społeczny to „taki klimat, w którym uczniowie oczekują od siebie wzajemnie, że bądą wykorzystywać najlepiej jak potrafią swoje możliwości intelektualne i będą się wzajemnie wspierać; w którym możliwość wpływania na otoczenie jest znaczna i rozdzielona między wszy­stkich członków grupy — uczniów i nauczyciela; w którym wysoka jest atrakcyjność grupy i wzajemna atrakcyjność uczniów; w którym normy sprzyjają wykonywaniu zadań dydaktycznych, a jednocześnie wykazywaniu różnic indywidualnych; w którym komunikowanie się ma charakter otwarty i przybiera postać dialogu; w którym wspólna praca i rozwój grupy same przez się zasługują na uwagę” .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone