PRACA DOMOWA

Ostatnio Harris Cooper (1989) dokonał syn­tezy takich badań i stwierdził między innymi:Wpływ zadawania prac domowych na osiągnięcia uczniów był najwyż­szy w klasach 10.—12., nieco mniejszy w klasach 7.—9., a w klasach 4.—6. żaden.Lepsze rezultaty przynoszą prace domowe obejmujące uczenie się pro­stego materiału niż materiału złożonego.Elfekt pracy domowej mierzony wynikami testów standaryzowanych był podobny do efektu mierzonego testami nauczycielskimi.Eiardziej efektywna była praca domowa ukierunkowana na przygoto­wanie do uczenia się nowego materiału lub ćwiczenie wcześniej poznanego niż związana wyłącznie z materiałem przewidzianym na lekcje w danym dniu.Jak z tego wynika, praca domowa może być pożyteczna dla pewnych uczniów na pewnych poziomach szkoły, nie powinno się wszakże widzieć w niej lekarstwa na presję czasu, jaką odczuwają w szkole niektórzy nauczy­ciele.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone