POZIOM POCZUCIA SUKCESU

Poziom poczucia sukcesu. Trzeci czynnik, który może wpływać na uczniowską motywację osiągnięć, to poczucie sukcesu. Jest ono powiązane ze stopniem trudności zadania i włożonym w nie wysiłkiem. Zadania zbyt łatwe wymagają niedużego wysiłku, nie przynoszą poczucia sukcesu, w efekcie więc nie motywują uczniów. Zadania zbyt trudne, i to bez względu na to, ile poświęci się im uwagi, także nie mają wartości motywacyjnej. Skuteczny nauczyciel uczy się, jak dostosowywać stopień trudności zadania do danego ucznia Czasami znaczy to, że najzdolniejszym trzeba stawiać zadania ambit­ne, a tym, dla których jakieś zadanie okazuje się za trudne, trzeba pomóc.Efektywni nauczyciele pomagają uczniom dostrzec związki pomiędzy wkładem pracy i wysiłkiem a powodzeniem i osiągnięciami. Ułatwi to roz­mowa o tym, dlaczego te właśnie starania zakończyły się sukcesem, a inne porażką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone