POWSTAJĄCA SPRZECZNOŚĆ

Sprzeczność pomiędzy „Irracjonalną” postawą estetyczną a naukowo uzasadnionym systemem budownictwa może okazać się całkowicie pozorna. Koncepcje dziś na wskroś marzycielskie, pow­stałe z pobudek emocjonalnych —jutro mogą okazać się całkowicie racjonalne. Toteż rezygnacja z emocjonalnej postawy na korzyść wymagań natury obiektywnej może być ofiarą daremną. Naukowe wyznaczniki systemów konstrukcyjnych w rze­czywistości okazują się nieraz wcale nie tak bardzo naukowe. Względny charakter czynników technicznych przemawiałby za pewnym osłabieniem rygoryzmu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone