PODEJMUJĄC DECYZJĘ

Podejmując decyzję, czego uczyć, nauczyciel powinien poszukiwać dróg włączenia do programu tematów wielokulturowych. Jedną z takich dróg jest omawiane już studium kultury grupy; nauczyciel wprowadza jednostki te­matyczne lub całe kursy poświęcone pogłębionemu poznawaniu rozmaitych kultur lub grup. Inna metoda nazywa się studium tematu. I w tym przypad­ku uczy się o kulturach spoza większościowego nurtu, choć w bardziej ograniczonym zakresie niż w przypadku studium kultury grupy. Nauczyciel poświęca lekcje wybitnym przedstawicielom innych kultur, urządza obchody świąt właściwych danej kulturze, przygotowuje lekcje o sztuce, literaturze, kuchni i języku grup kulturowych. Chociaż potrzebna to metoda, to podkre­śla różnice między grupami, nie zaś podobieństwa. Może więc pojawić się niepożądany efekt uboczny: w świadomości uczniów luka między kulturami poszerzy się, zamiast zewrzeć. Prócz tego lekcje takie mogą rozdrabniać materiał i okazać się powierzchowne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone