POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

Poczucie własnej wartości uczniów jest powiązane z poczuciem włas­nych kompetencji, afiliacji i panowania. Gdy to, co robią w szkole lub w lasie, pozostaje w dysproporcji z własnym poczuciem wartości, ich szkol­na aktywność może osłabnąć. Pogwałcenie samooceny nauczycieli może łat­wo doprowadzić do tego, że poczują się niekompetentni, samotni i bezsilni . Najważniejszym dla nauczania aspektem tej teorii jest motyw osiągnięć uczniów, czyli „postanowienie, żeby się uczyć”, on też stanowił przedmiot zainteresowania badaczy, którzy podjęli, już na szerszą skalę i w doskonal­szej formie, niektóre koncepcje McClellanda i jego współpracowników.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone