PŁEĆ

Pomimo przewagi kobiet uprzedzenia związane z płcią stanowiły problem zawsze obecny w szkołach. Sprawę komplikowała w ostatnich latach kon­trowersja, której przedmiotem były różnice w uzdolnieniach werbalnych i matematycznych oraz ich pochodzenie: czy różnice te istnieją, a jeśli tak, to czy są efektem odmiennego, zależnego od płci uczniów wychowania i nau­czania W bardzo aktualnym i przekonującym studium metaanali tycznym (technika syntetyzowania i sumowania rezultatów z wielu pojedynczych ba­dan) Linn i Hyde (1989, s. 17) dochodzą do wniosku, że „różnice między chłopcami i dziewczętami były zawsze nieduże, w ciągu ostatnich dwudziestu lat malały; występują w jednych okolicznościach i sytuacjach, nie pojawiają się zas w innych, a jeżeli się pojawiają, można wpłynąć na nie za pomocą specjalnych przedsięwzięć pedagogicznych”. Informacja ta dodaje nam peda­gogom otuchy, gdyż potwierdza nasze odczucia, że możemy rzeczywiście odmienić życie naszych wychowanków i że je odmieniamy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone