OSZCZĘDNOŚĆ ŚRODKÓW ARTYSTYCZNEGO WYRAZU

Oszczędność środków artystycznego wyrazu powoli I nie bez zakłóceń zdobyły^sob e uznanie lako wartości pożądane w architekturze epok minionych, jednak nigdy nie były równie wysoko cenione jak obecnie. Zmienność norm w sztuce pozostaje w związ­ku ze zmianami w pozostałej działalności ludzkiej I przestrzeganymi tam zasadami. Jedną z istotnych cech omawianych struktur, stanowiących, Jak się zdaje, o ich wyso­kich wartościach plastycznych, jest nie tyle ich organiczność czy zgodność z naturą, lecz syntetyczny charakter). W nowych strukturach, w odrożnleniu od konstrukcji szkieletowych, zachodzi inny stosunek części do całości. Wynikają stąd dalsze, bardzo Wśród konstrukcji dadzą się wyróżnić np.: I) belkowo-słupowe, 2) łukowo-ramowe, 3) sklepione).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone