OPISANE BADANIA

Stallings (1985) opisuje badania, które prowadziła wraz ze współpracowniczką (Stallings, Robertson 1979) na lekcjach matematyki w szkole średniej. Autorki stwierdziły, że lekcje matematyki w ciągu pod­stawowym w mniejszym stopniu były prowadzone przy użyciu nauczania bezpośredniego i kontrolowanej pracy jednostkowej niż lekcje geometrii oraz lekcje rachunku całkowego i różniczkowego w klasach dla uczniów zaawan­sowanych*. Uczniowie w ciągu podstawowym więcej czasu spędzili na czyn­nościach nie związanych z uczeniem się (czas zajęty był krótszy). Stallings dochodzi do wniosku, że gorszym uczniom przydaliby się nauczyciele, którzy utrzymaliby ich przy pracy nad zadaniem i zwiększyli czas zajęty, a „pod­ręczniki programowane nie pomogą takim uczniom poznać matematycznych zależności, których opanowanie jest niezbędne, żeby radzić sobie w życiu” (s. 190).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone