OPARCIE NA BADANIACH

Mniemania dotyczące zagęszczenia klasy nie zawsze opierają się na rezultatach badań. Wielu ludzi zaryzykowałoby twierdzenie, że zatłoczone klasy nie sprzyjają osiągnięciom uczniów. Nie zawsze jest to jednak prawdą. Może­my mówić o dwóch rodzajach zagęszczenia klasy: społecznym, kiedy zmienna jest liczebność grupy na danej przestrzeni, i przestrzennym, kiedy liczebność grupy  stała, zmienia się za to obszar. Zagęszczenie społeczne jest negaty­wnie powiązane z osiągnięciami uczniów, gdy przekracza 40 uczniów, a po­zytywnie, gdy wynosi 18 uczniów lub mniej (Glass i in. 1982). Jeśli klasa liczy 20—30 uczniów, nie zauważa się ukierunkowanego związku między zagęszczeniem a wynikami uczenia się; być może nauczyciele uczą się, jak kompensować umiarkowane zagęszczenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone