ODMIENNOŚĆ DZIEDZIN

Uderzające jest przy tym, Iż mimo całej różnicy, wynikającej zodmienności dziedzin, brzmienie zasady „minimum nakładów” jest niemal identyczne ze sformułowaniem w ekonomii zasady racjonalnego gospodarowania: osiąganie maksymalnego   efektu   przy   minjmalnym   nakładzie  środków).Korelacja pomiędzy nakładem środków (np. ilością zużytego materiału) a osiągniętym celem (np. wielkością i wytrzymałością łupinowego przekrycia) nie zawsze jest do­datnia, Jak to ma miejsce w ekonomii). Jeżeli grubość łupiny o danej rozpiętości przekroczy pewną określoną wielkość, co pociąga za sobą większe zuzycle materia u, to trwałość Jej nie tylko nie wzrośnie, lecz przeciwnie, łupina może ulec zniszczeniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone