OCZEKIWANIE I PRZYWÓDZTWO

Według małżeństwa Schmucków korzystny klimat klasy tworzą nauczy­ciele wtedy, kiedy nauczają uczniów ważnych umiejętności społecznych — in­terpersonalnych i grupowych i kiedy pomagają klasie rozwinąć się jako grupa. Badacze ci doszukali się sześciu procesów grupowych, które łącznie wytwarzają korzystny klimat społeczny klasy.Członkowie grupy klasowej przejawiają wobec siebie nawzajem i wobec samych siebie pewne oczekiwania. Schmuckowie zaintere­sowali się, jak w miarę upływu czasu oczekiwania nabierają kształtu ustalo­nych wzorów, jak wpływają na klimat klasy i uczenia się. Przywództwo. Chodzi tu o sposób wykorzystywania władzy i wpływów oraz o to, jak władza i wpływy kształtują interakcje wewnątrz- grupowe i spójność grupy. Autorzy traktują przywództwo raczej jako proces interpersonalny niż jako cechę osobową; zachęcają do dzielenia się przywództwem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
© Wszelkie prawa zastrzeżone